Κινητοποιήσεις ΠΟΕ-ΟΤΑ

Κινητοποιήσεις ΠΟΕ-ΟΤΑ
Μόνο με αγώνες μπορούμε να ανατρέψουμε τις πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου  2014


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθ. Πρωτ. : 4941


ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  της Χώρας
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
Έδρες τουςΤαχ.Δ/νση
: Σταδίου 27

Τ.Κ.
: 10183 Αθήνα

Πληροφορίες
: Παυλή Ελένη

Τηλέφωνο
: 213-1364349

FAX
: 213-1364383


ΘΕΜΑ:
Μοριοδότηση χρόνου υπηρεσίας υπαλλήλων σε θέση Διευθυντών των κρατικών παιδικών σταθμών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
Σας διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο του Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.38/1943/32362/

10-2-2014 εγγράφου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά στο αντικείμενο το θέματος και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους ΟΤΑ α΄ βαθμού αρμοδιότητάς σας.

                                                                                                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


                                                                                                                  Βίκυ Γιαβή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΠΟΕ-ΟΤΑ
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
    (Σχετικό το έγγραφό σας Α.Π. 56141/45942/6-11-2013)
3. Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού
    Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
    (Σχετικό το έγγραφό σας Α.Π. 43642/22-10-2013)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
- Δ/νση  Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
  Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: