Κινητοποιήσεις ΠΟΕ-ΟΤΑ

Κινητοποιήσεις ΠΟΕ-ΟΤΑ
Μόνο με αγώνες μπορούμε να ανατρέψουμε τις πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

ΤΟ Φ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Α.Σ.Ε.Π.
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 1447/5-6-2014
Δεν υπάρχουν σχόλια: