Κινητοποιήσεις ΠΟΕ-ΟΤΑ

Κινητοποιήσεις ΠΟΕ-ΟΤΑ
Μόνο με αγώνες μπορούμε να ανατρέψουμε τις πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2014

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4261/2014 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

ΝΟΜΟΣ 4261/2014 (ΑΡΘΡΟ 176-ΠΑΡ.1, ΑΡΘΡΟ 178-ΠΑΡ.3 ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 181-ΠΑΡ.1)
"ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/36/ΕΕ), ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3601/2007 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ."
Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 107/5-5-2014
Δεν υπάρχουν σχόλια: